Alkalmazási területek

Kihívások

 • Adatfeldolgozás
 • Adatvizualizáció
 • Nagy mennyiségű adat feldolgozása
 • Legacy kódbázis
 • Időzónák kezelése
 • Mélyebb fuvarozási szaktudás hiánya

Technológiák

Eredmények

 • MySQL & MariaDB
 • Spring Boot (Java)
 • Angular
 • Highcharts (JavaScript)
 • Google Cloud
 • Figma
 • Fuvarozási adatok hatékonyabb ellenőrzése
 • Magasabb szintű megfelelés a nemzetközi fuvarozás biztonsági előírásainak

Háttér

A TachoSAFE egy komplex digitális tachográf adatkezelési megoldás, ami egy erre a célra fejlesztett hardware-ből és az ehhez kapcsolódó felhőalapú adattárolási és -elemzési szolgáltatásokat foglalja magába. Üzemeltetője az SVT Electronics, egy román infokommunikációs vállalat. Az SVT célja, hogy ügyfeleinek egyedi és innovatív megoldásokat biztosítson azok fuvarozási adatainak lekövetése és elemzése által, hatékonyabbá téve a döntéshozatali folyamatokat. Portfóliójuk magába foglal energiahatékony utcai és ipari világítási rendszereket, beléptetési rendszereket, valamint ipari hűtési rendszerek szenzoros megoldásait egyaránt.

A tachográf egy olyan beépített eszköz, ami gyűjti az adott jármű adatait, beleértve a sebességet, megtett távolságot, illetve a sofőr aktivitását. Az utóbbi években az SVT csaknem 35.000 fuvarjárműből gyűjtött adatokat, melyből egy folyamatosan növekedő felhő alapú adatbázis jött létre, azonban az adatok korszerű feldolgozásához és vizualizálásához nem volt elegendő szaktudásuk.

A projekt célja így ezen megoldások szállítása és egy riporting platform fejlesztése volt, ahol az SVT összes partnere hozzáférhet saját tachográf adataihoz, valamint diagramok formájában is áttekintheti a különböző riportokat.

Kihívások

Számos kihívással szembesültünk a projekt során, kezdve a fuvarozási szaktudás hiányával, ami jelentős hátrányt okozott a projekt kezdetén, de technológiai nehézségek is adódtak a legacy kódbázisból, a nem megfelelően strukturált adatbázisokból, valamint a bevezetésre kerülő új riporting technológiákból adódóan.

Az alapvető elképzelésünk az volt, hogy a már működő rendszer homogenitásának megőrzése mellett az új riporting eszközt mintegy kiegészítő modulként vezessük be, ami további architekturális nehézségeket vont maga után.

A nagy mennyiségű, redundánsan tárolt adat miatt újra kellett strukturálnunk az adatbázist, hogy javítsunk az adatfeldolgozás hatékonyságán, majd a back-end és UI elemeket is optimalizáltuk annak érdekében, hogy a diagramok és adatlisták ésszerű időn belül betöltődjenek a portálon.

A napi fuvarozási adatok különböző időzónákban kerültek rögzítésre, ezért az adott napokra vonatkozó lekérdezések esetén meg kellett oldanunk, hogy az egyes elemeket azonos idősíkba hozzuk a választott időzóna szerint.

Megoldás

Architektúra szempontjából úgy optimalizáltuk a bevezetett megoldás felhő alapú működését, hogy míg a riporting platform egy, a kliens oldal erőforrásait használó single-page application, addig a back-end teljesen stateless, valamint könnyen skálázható a Spring Boot pipeline-nak köszönhetően.

A reszponzív UI egy külön modulként került kialakításra legacy Angular kódbázisra építve, és REST API-kon keresztül kommunikál a back-end elemeivel. A riporting modul „csempés” kialakítását magunk terveztük és prezentáltuk az ügyfélnek. A felhasználók az egyes csempékre kattintva érik el a különböző típusú riportokat.

A diagramok újrafelhasználható komponensek, melyek a Highcharts Javascript library-t használják, maga a modul pedig egy új menüpontként jelenik meg a TachoSAFE honlapján.

Alapvető módszertani megközelítéseinknek köszönhetően (beleértve a Scrum módszertant, valamint a szigorú kódkezelési irányelveket) minden sprint végén jó minőségű és stabil eredménytermékeket tudtunk átadni ügyfelünknek, melyek ezt követően az éles környezetbe is közvetlenül átemelhetőek voltak.

A projekt eredményeképpen ma már minden SVT partnernek lehetősége van arra, hogy az alábbi típusú riportokba rendszerezve férjen hozzá saját tachográf adataihoz:

 • Napi bontás — tetszőleges időintervallumra lekérdezett sofőr- és járműadatok listázva, vagy diagramokon megjelenítve
 • Adategyezés — a menetidőben való eltéréseket sofőr- és járműszinten ellenőrző validációs eszköz
 • Jármű riport — részletes járműadatok listája (sofőrök, menetidő, megtett távolság, jegyzetek, stb.) 
 • Ellenőrzőlista — a menetidőben való eltérésekről küldött figyelmeztetések listája
 • Szabálytalanságok — a sofőrök kötelező pihenőidejének be nem tartásáról készített lista, melyben különböző kategóriákba rendezzük a szabálysértéseket
 • Hitelesítés — a sofőrök tevékenységének listázására és kategorizálására szolgáló eszköz
 • Munkaórák — a sofőrök tényleges munkavégzésének listázására és kategorizálására szolgáló eszköz

Eredmények

Az új modulban elérhető riportok több területen is segítik az SVT ügyfeleinek munkáját: egyrészt hatékonyabban tudják ellenőrizni a sofőrök munkáját, másrészt pedig ezáltal egyszerűbben meg tudnak felelni a nemzetközi fuvarozás biztonsági előírásainak. A riportok exportálva a jogi megfelelési eljárásokban is felhasználhatóak.

A megoldás közvetlen üzleti haszna mellett a biztonsági kockázatok mérséklésére is alkalmas, hiszen az eszközök bevezetésével a sofőrök is kénytelenek tudatosabban ügyelni az előírások betartására.